Forældremøde 2. maj 2019

Årets forældremøde blev afholdt 2. maj 2019.

Vi mødtes på Blå stue, hvor Charlotte og bestyrelsen bød velkommen.

Derefter gik vi ud på stuerne, hvor det pædagogiske personale inviterede til dialog - og fortalte om hverdagen for børnene:

Omsorg og rutiner er grundlaget for arbejdet i vuggestuen. 

Genkendelige rutiner gør børnene trygge:

Morgensamling, hvor alle sidder på en pude. Vi synger de samme sange over en længere periode, og sangene understøttes af ´konkreter`. (Vi har legetøj, tegninger, fotos, dukker og lign. som viser hvad det er, vi synger om)

Morgensamlingen foregår kl. 9:15 hver morgen. Vi anbefaler at alle børn er afleveret så de kan nå at deltage i samling. Det giver børnene fornemmelse for at høre til i gruppen, og det hjælper på sigt til at føle sig inkluderet som værdifuld. Dertil kommer at samlingen er et sprogstimulerende miljø, der hjælper til at barnets sprog udvikles.

WC rutiner. Borddækning, frokost, middagslur, eftermiddagsmad osv. foregår efter genkendelige rutiner og børnene involveres  så det stemmer overens med det enkelte barns alders/udviklings niveau. 

Ugen er tilrettelagt så der er ture ud af huset, rytmik og kreative aktiviteter i mindre grupper. 

Vi bruger legepladsen både formiddag og eftermiddag.

 

Venskaber er grundlaget for arbejdet i børnehaven.

Det pædagogiske personale har til opgave at hjælpe alle børn til at få en god ven. Børnene i børnehaven går på Rød eller Grøn stue, men for at skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, inddeler vi børnene i grupper. Disse grupper er dannet efter en nøje analyse af børnenes muligheder for at udvikle venskaber.

Grupperne hedder Stjernegruppen, Månegruppen og Solgruppen.

Forældrene giver udtryk for at de ønsker visuelle oversigter i indgangspartiet, så de let kan danne sig et overblik over hvem ens barn er i gruppe med. Både børn og voksne. 

Dette ønske indfrier vi naturligvis, da det også giver god mening for børnene.

Dagen begynder med en samling kl, 9:15. Det er vigtigt at børnene deltager i denne samling, fordi det er her dagen præsenteres. Hvem er her, hvad skal vi, hvornår skal vi hvad..

Tavlen med pictogrammerne er børnenes mulighed for at kunne afkode dagen. Pilen fortæller hvor på dagen vi er. 

Særligt for Stjernegruppen er, at det er de kommende skolebørn. Denne gruppe er altså sammensat efter at børnene er næste års skolestartere.

Første tema er Følelser, fordi det at være skoleparat omhandler at kunne regulere sig, behovsudsætte sig og at være tolerant over for forskellighed. 

Aktiviteterne indeholder både ture, kreative værksteder, rytmik/motorik og masser af højtlæsning. 

 

Læreplanstræet

Læreplanstræet i indgangspartiet fortæller hvilket temaer vi overordnet arbejder med, og ideerne på træet er grundlaget for aktiviteterne i hele huset

 

Samarbejdet med forældre

Vi arbejder hen mod samme mål: At jeres børn skal klare sig bedst muligt.

Det pædagogiske personales kerneopgave er, at sikre børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Det gør vi allerbedst sammen med jer! 

Derfor er det afgørende at vi løbende får talt om det der rører sig for jeres barn. Bekymringer, glæder og udfordringer er derfor noget vi gerne vil dele.

Vi er her for at vi sammen kan sikre det bedste for jeres barn.

Bestyrelsen:

Vi fik sammensat vores nye bestyrelse, heldigvis med både gengangere og nye ansigter:

Michael (Jack & Adrian)

Trine (Sylvester)

Cecilie (Dichte og Eskild)

Anders (Tristan)

Simon (Alexander & Leonora)

Darcy (Stella)

Schler (Elina & Helina) 

Lisbeth (Carl) 

Lisbeth og Anders er suppleanter. De udtræder af bestyrelsen i 2020 når deres børn starter i skole.

Bestyrelsen konstituerer sig ved møde 7-5-2019.

Fra personalet deltager:

Charlotte (Leder)

Merete (Souschef) 

Pia (Pædagog, personalets repræsentant)