Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sprog, ved at bruge sproget. Det sker i leg og samvær med andre børn og voksne, hvor de øver sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist. Man kan sige at de øver sig i at få deres sprog automatiseret.

Børnene lærer primært deres sprog gennem voksne, og de lærer det sprog den voksne anvender. Derfor er det væsentligt at de voksne omkring barnet er gode sproglige rollemodeller. I daginstitutionen arbejder vi målrettet med sproglig stimulering, men I har som forældre en særlig vigtig position når vi taler om at støtte jeres barn i dets sproglige udvikling. Dette gør I gennem daglige samtaler med jeres barn. 

For at støtte bedst muligt om jeres barns sproglige udvikling, kan I støtte jer i arbejdet med at få jeres barn til at fortælle:

  • Følg dit barns interesse, spørg ind til det der interesserer jeres barn
  • Brug åbnene spørgsmål (hvorfor tror du.. hvordan kan det være at du tror..) Hvad handlede bogen om..
  • Vent på barnets svar. Mange børn svarer først efter at have tænkt over spørgsmål eller svar i 5-7 sekunder!
  • Fortolk og udvid hvad barnet siger (mener du.. var det sådan at.. jeg tror du mener ..-er det rigtigt?)
  • Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen. Husk at mange ord har dobbelt betydning. (Krone, er det en prinsessekrone eller en mønt osv.)
  • Relater til noget barnet kender (Uddyb, når du vil fortælle noget, sæt det sammen med oplevelser eller følelser du ved at dit barn kender)
  • Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen. (hvilken farve har bilen mv.)
  • Ret ikke barnets fejl direkte. Sig ikke "det er forkert, det hedder.." Gentag heller det rigtige ord. (
  • Leg med sproget når det er muligt. Vrøvlevers, rim, remser, find ord med samme lyd osv.
Billedresultat for forskellige sprog
Billedresultat for tosprogede