Bestyrelsen

Præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på det årlige forældremøde.

Bestyrelsen vælges af forældrene, blandt forældre.

Forældre til børn kan tilsammen stille op til valget med 1 plads.

Der vælges 5-7 repræsentanter og 1-2 suppleanter.

Personalet stiller desuden med 1 personalerepræsentant.

Leder og souschef er altid med i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter mødet, med 1 formand samt medlemmer/suppleanter.

Formand og medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.

Vi afholder møder efter behov, dog mindst 1 gang pr. kvartal.

I 2019-20 ser bestyrelsen således ud:

Simon, far til Alexander og Leonora. Simon er formand.

Trine, mor til Sylvester

Anders, far til Tristan. Anders er  netværksrådsrepræsentant og referent.

Darcy, mor til Annika og Stella

Cecilie, mor til Dicte og Eskild

Shler, mor til Elina og Helina

Lisbeth, mor til Carl

Pia er personalerepræsentant. Personalet vælger personalerepræsentant hvert år i april, forud for forældremøde med valg til bestyrelsen.