Vi inddrager forældrene i institutionens liv, f.eks. inviteres familierne til sommerfest, arbejdslørdag (hvis der er stemning for det), Luciaoptog mv.

Forældre er velkomne til at deltage i aktiviteter i institutionen i det omfang det kan rummes i børnegruppen.

Forældre inddrages altid i forhold til bekymring for barnets trivsel eller udvikling, og ved behov for sparring eller støtte fra psykolog, tale-høre lærer, ergoterapeut, tosprogspædagog mv.

Vi tilbyder årlige forældresamtaler, hvor I inviteres til en dialog om jeres barns trivsel og udviklingsniveau. Ved behov, afholder vi gerne flere årlige dialogmøder.

 

Billedresultat for forældrefest
Billedresultat for halloweenfest
Billedresultat for lucia børn