Forældresamarbejde

Vi anser forældre for at være eksperter på eget barn, og vi er altid interesseret i at høre hvilke tanker I gør jer i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi inviterer til samtaler når jeres barn starter i institutionen, og minimum 1 gang årligt. Ekstra samtaler kan aftales efter behov.

For forældre med andet modersmål end dansk, benytter vi gerne tolk ved samtalerne.

Mange forældre har tillige behov for udvidede forældresamtaler, hvor andre samarbejdspartnere deltager. Det kan eksempelvis være sundhedsplejerske, familiekonsulent eller socialrådgiver.

Det er væsentligt for os at holde en åben kommunikation, og vi anbefaler derfor at I kommer til os når der er ting I undrer jer over, eller hvis I oplever at noget i samarbejdet svigter.

I har mulighed for at kontakte:

Pædagogen på stuen

Ledelsen

Bestyrelsen

Derudover inviteres indskrevne børns forældre hvert 2. år til at respondere via Brugertilfredshed. Her gives mulighed for anonym feedback. 

I kan læse de seneste 2 års besvarelser under fanen "Om Stoppestedet" under punktet Brugertilfredshed.

Under "Åbningstider mv."  kan I læse mere om forældresamarbejde, under fanen Ankomst og afhentning.

 

 

 

Billedresultat for forældre
Billedresultat for børn og forældre
Billedresultat for muslim mor baby